Volkstuin verenigingen van Utrecht

Volkstuinverenigingen in Utrecht

Volkstuinverenigingen in Utrecht

Het overleg

OVU staat voor Overleg Volkstuinen Utrecht. Het is een overleg dat ten minste twee maal per jaar plaatsvindt en waaraan alle Utrechtse tuinverenigingen, de gemeente Utrecht en het AVVN deelnemen.

Het OVU bestaat sinds maart 1993 en is ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht. Het OVU kan het college gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die het volkstuinieren in Utrecht betreffen.

In het OVU overleggen afvaardigingen van de 15 besturen met de gemeente Utrecht. Samen zoeken we oplossingen voor gesignaleerde problemen. We spreken met elkaar over hoe in deze tijd een tuinenpark goed te besturen. Wisselen informatie en wetenswaardigheden uit. De gemeente adviseert en toont haar warme betrokkenheid. We verkennen samen wat de mogelijkheden zijn. De gemeente helpt ook financieel, zodat we bijvoorbeeld onze wandelpaden, bomen en sloten goed kunnen onderhouden. De landelijke organisatie van hobbytuinders, AVVN, staat bij en adviseert. Zo werken we met behulp van ieders deskundigheid en ervaringskennis samen aan het ontwikkelen van paradijsjes met toekomstperspectief.

De Utrechtse verenigingen zijn:

Gebruik je < knop om terug te komen

In deze verenigingen werken bijna 1500 leden aan hun hobby met kennis, liefde en passie.

Dit vind je misschien ook leuk...