Tuintijd

Nieuwjaarstoespraak van Reinier

De tijd heeft ons in zijn greep. In zijn toespraak op de nieuwjaarsborrel (12 januari) bespiegelde voorzitter Reinier op de veranderingen op onze tuin afgelopen jaar en op wat ons dit jaar staat te wachten. En hij wees op het poortje waardoor je kunt ontsnappen aan dat schijnbaar dwingende tijdsverloop.

Alweer een jaar voorbij. Jaja, de tijd vliegt. Voordat je het weet… En dergelijke. De jaarwisseling brengt ons elk jaar weer tot het uiten van clichés. En clichés verwijzen naar wat maar al te waar is.

Dat de tijd is verstreken hebben we ook dit jaar gemerkt. Na het kurkdroge 2018 beleefden we in 2019 weer een droog jaar. Wijs geworden door de vorige droogte hebben we nu iets vroeger gezaaid, en iets dieper gepoot of gelegd, zodat de jonge plantjes net op tijd het grondwater bereikten om, met de droogte aan de oppervlakte lekker te kunnen blijven drinken en groeien.

De tijd leert. Onze vereniging doet ook aan traditie, en gebleken is dat je van sommige tradities veel last kan hebben. Denk maar aan het vuurwerk. Wij hadden last van de traditie van overlast door jongetjes uit de buurt. Door de voortgang van de tijd waren we daar een paar jaar van verlost, maar een nieuwe generatie is groot geworden, en dat hebben we gemerkt.

De tijd vernieuwt. Maar dat heeft ook voordelen. Dit jaar zitten we in de overgang naar een nieuw enthousiast bestuur zodat het oude bestuur zich met een gerust hart kan terugtrekken. Dit jaar hebben we afscheid genomen van de heer Daraz. Na het droeve nieuws van het overlijden van zijn vrouw, bleek hijzelf ook ernstig ziek. In het voorjaar heeft hij nog wat op zijn tuin rond gescharreld, totdat al gauw bleek dat dat ook niet meer ging. De tijd is onverbiddelijk. Op uitdrukkelijk verzoek van zijn familie én van de nieuwe tuinder is de Italiaanse vijg die hij in de tuin heeft aangeplant blijven staan.

Tijd is constant. Zegt men.

Toch lijkt de tijd te dringen. Door de klimaatverandering en door de ontwikkelingen op het wereldtoneel lijkt de tijd in een stroomversnelling te komen, en sneller te gaan dan eerst. Het is alsof we van het ene tijdperk in het andere rollen, en alsof alles nu op scherp staat, en hét in het jaar 2020 gaat gebeuren. Wordt 2020 het einde van iets of een nieuw begin?

Tijd is altijd aanwezig. Zegt men.

Tijd zit de mens op de hielen, en de versnelling van de tijd maakt het er niet beter op. Op onze tuin doet de tijd echter rustig aan. De gewassen volgen hun eigen groeitempo, en zaai- en oogsttijd laten zich niet beïnvloeden. Als je op de tuin bent bestaat de tijd niet. Je bent er, en dat is het.

Ik wens jullie allen ook dit jaar een geweldige tijd.

Reinier Snijder

Dit vind je misschien ook leuk...