Een nieuw jaar met nieuwe verwachtingen

Geen nieuwjaarsborrel, toch een korte jaarwisselingsoverdenking van Renate.

Beste tuinvrienden,

Wat een jaar!

Zoals we in alle media lezen: het jaar begon goed en verwachtingsvol voor de meeste mensen.

Totdat het ondenkbare een nieuwe realiteit werd. Wuhan in januari erg ver weg, Italië in februari nog best een beetje ver weg. Maart: ineens heel erg dicht bij en niet alleen bij ons, maar over de hele wereld. Niemand uitgesloten. Deels veel saamhorigheid, deels onrust en onzekerheid.

Ook leden van onze vereniging werden ziek. En waarschijnlijk zijn er veel leden bij wie mensen uit hun omgeving werden getroffen door COVID-19. Tegelijkertijd was je misschien net als ik extra blij met je tuin. Je kan naar buiten, je kan iets doen, je handen uit de mouwen steken, je kan iets weggeven aan anderen. Toch niet altijd makkelijk: elkaar passeren op de smalle paadjes, (niet) weten hoe het met die ander gaat in deze rare tijd. We hebben wel onze tuinen en die leven, roeren zich en storen zich niet aan een corona-virus. 

Een nieuwe werkelijkheid, voor hoe lang? Dat weten we op dit moment – december 2020 – nog steeds niet. 

Digitale versnelling

Het leven gaat door, ook de bestuurstaken om ons verenigingsleven zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. We begeven ons bijna allemaal in een digitale versnelling. Gelukkig is daardoor contact toch mogelijk, ook al is het op afstand en vanuit eigen huis.

Zo is het ook gegaan met de bestuurswisseling. Wat jammer dat we geen mooi persoonlijk en fysiek afscheid konden hebben van Paul Verhagen, Ellen Schuurman en Hans Kampman. Maar wat ben ik vereerd dat ik de nieuwe voorzitter kan en mag zijn. En wat fijn dat Reinier ons bijstaat als penningmeester en wat fijn dat Lara zo’n enthousiaste secretaris is en Nel ons met raad bijstaat!

Bestuurskandidaten

Het nieuwe bestuur had al snel te maken met de toenemende overlast van jongeren. Een kwestie die om de paar jaar opduikt en lastig is op te lossen. Dankzij oplettendheid en betrokkenheid van enkele tuinders hebben we de intimidaties toch een halt kunnen toeroepen. Zo heeft Thomas een jongen op heterdaad betrapt. Die heeft een nacht in de cel gezeten en is door de kinderrechter veroordeeld tot een taakstraf. Niet alleen vanwege de tuinvernielingen en intimidaties, maar ook vanwege andere zaken. Ben van Loo en Paul Verhagen hebben de vernielingen steeds weer opnieuw met veel geduld gerepareerd. Dit zijn niet de leukste dingen waar we als bestuur mee bezig zijn. Maar gelukkig staan we er niet alleen voor. We zijn meer en meer een vereniging waar ieder binnen eigen mogelijkheden een steentje bijdraagt. 

Fijn om te kunnen laten weten dat Alet Wijga en Else Jongsma hebben aangeboden het bestuur te komen versterken. Alet wil de penningmeesterzaken oppakken en wordt daarbij in de eerste periode bijgestaan door Reinier, Flor en Ellen Schuurman. Else wil deelnemen als algemeen bestuurslid. Heel fijn en hartelijk welkom beide!

Sneeuwklokjes

Opgekomen bolgewas in Gladjooltuin 5 jan. 2021

Een nieuw jaar staat voor de deur met nieuwe kansen en mogelijkheden. Nog even en de bloembollen steken hun kopjes uit, de sneeuwklokjes klimmen omhoog naar het licht. En vol spanning kijken we weer uit naar ons gezaaide goed. Wat lukt dit jaar, wat groeit niet of wordt geteisterd door de natuur: slakken, te veel of te weinig regen, te veel of te weinig zon. Altijd weer spannend en verassend. 

Nog spannender is of we elkaar weer wat makkelijker en onbevreesd kunnen ontmoeten. Voorlopig blijft behoedzaamheid noodzakelijk. En de vraag blijft of onze algemene voorjaarsvergadering ‘gewoon’ door kan gaan. Gelukkig hebben we gemerkt dat we digitaal ook beslissingen kunnen nemen, ook al is het verre van ideaal. Een aantal bespreekpunten en keuzes hebben we toch moeten uitstellen omdat onderlinge uitwisseling en gedachtenvorming van belang is. Zo hebben we bijvoorbeeld voorstellen liggen van Wouter Mulders en Paul Verhagen voor aanpassing van onze pompsystemen en elektriciteitsvoorziening. Wat willen we met de uitdijende bamboestruiken? En misschien heb je zelf ook punten die je wilt delen en bespreken met de leden. Jullie begrijpen dat ik er erg naar uit kijk om jullie te ontmoeten en te spreken. Dat gaat in 2021 zeker lukken tijdens mijn ‘verplichte’ lunchwandelingetjes langs onze tuinen.

Ik wens jullie namens het bestuur een heel voorspoedig, vruchtbaar en vooral gezond 2021 toe!

Renate

Dit vind je misschien ook leuk...