Onzichtbare krachten

Op weg naar een gezond, hoopvol en gezellig 2022!

Dat is mijn wens voor alle Abstedetuinders en andere mensen in mijn leven.

In deze rare tijd valt het niet mee positief te blijven. Maar in onze tuinen vergeten we de harde realiteit en genieten we van ons paradijs. Zo kunnen we nu mooie plannen maken voor zaaigoed en andere wensen voor de tuin. Of al onze plannen uitkomen is het verassende van de natuur. Soms komt er onverwacht iets moois op en groeit en bloeit het. Omgekeerd kan het zijn dat met liefde en aandacht geplante zaadjes niet opkomen of wel opkomen maar ook weer verdwijnen als sneeuw voor de zon. Of komt het door de prachtig groene parkieten en duiven die komen genieten van het lekkers en moois dat onze grond biedt?

Wat 2022 ons gaat brengen weet niemand. Maar we kunnen het in ieder geval hoopvol  tegemoet treden. Ik kijk verwachtingsvol uit naar een nieuw tuinseizoen. En ik kijk terug op een boeiend tuinjaar. Ik weet dat er in onze vereniging veel onzichtbare (mens)krachten aan de slag zijn. Zonder iemand in het bijzonder te noemen wil ik al diegenen bedanken voor hun positieve bijdrage. 

Ik hoop je te zien op de tuin!

Renate Spruijt
voorzitter

Dit vind je misschien ook interessant...