Jaarrekening 2018

2018 2018 2019
begroting realisatie verschil begroting
Inkomsten
Contributie
via leden 6700 6827 127 6700
via U-pas 800 716 -84 700
kort. U-pas -100 -99 1 -100
Rente 20 13 -7 10
Gebruik Gladjool
100 240 140 100
Vrijwillige bijdrage
135 135 0
Giften 35 35 0
Totaal inkomsten
7520 7867 347 7410
Uitgaven
Onderhoud en gereedschap
1400 888 -512 1000
Gladjool/vaste lasten/verz.
550 415 -135 500
Secretariaat + In der minne
170 197 27 170
Bijeenkomsten & evenementen
300 58 -242 300
Deskundigheidsbevordering
100 0 -100 100
Cie natuurlijk tuinieren
50 50 0 50
Onvoorzien/diversen
100 -9 -109 100
Tuinhuur AVVN
4050 4072 22 4050
Contributie AVVN/gem.
1550 1524 -26 1550
Sparen Onderhoud Gladjool
Totaal uitgaven
8270 7195 7820
Verschil inkomsten en uitgaven
-750 672 -410
Uitsplitsing contributie
Contributie Abstede
1779 1609 -170
Tuinhuur AVVN
4317 4285 -32
Contributie AVVN/gem.
1829 1549 -280
Totaal 7925 7443 -482 0