‘Le diplôme pour un jardinage respectueux de la nature’

Onze tuin ontving in 2012 het internationaal Diploma Natuurlijk Tuinieren.

L’Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux, de Europese koepel die drie miljoen volkstuinders verenigt, vergunt  ons deze eer.

 ‘Le diplôme pour un jardinage respectueux de la nature’ is een eerbewijs aan volkstuincomplexen die zich op een bijzondere manier inzetten voor natuurlijk en duurzaam tuinieren. De toekenning is een uiting van waardering voor de inzet van al onze leden en voor de leden van onze commissie

Natuurlijk Tuinieren in het bijzonder.

In 2012 bestond de commissie Natuurlijk Tuinieren uit: Ellen, Erik, Karin en Titia zij vormden al jaren onze voorhoede, die er niet alleen voor heeft gezorgt dat onze gemeenschappelijke groene ruimte plaats biedt aan zoveel mogelijk verschillende planten en dieren, maar ook ons allen stimuleert om ecologisch te tuinieren, bijvoorbeeld met de gemeenschappelijke inkoop van zaai- en pootgoed. Bovendien hebben zij de voorbereiding van de nominatie op zich genomen.

 In die nominatie wijst de AVVN er onder meer op dat we afval zoveel mogelijk hergebruiken, dat we te voet of op de fiets naar het terrein komen, dat we de Gladjool verwarmen met hout van het terrein, dat we (behalve voor drinkwater) alleen regenwater en water uit de beek gebruiken en dat we een composttoilet en zonnepanelen hebben. Natuurlijk staat in de nominatie ook dat we op allerlei manieren ruimte maken voor dieren (nestkasten, egelkasten, slangenhoop, vijvertjes, insectenbundels) en dat we met bijvoorbeeld rommelhoekjes, stapelmuurtjes, takkenrillen, heemtuintjes en vijvertjes een grote variëteit aan (wilde) planten op het terrein hebben.

Het diploma werd op 25 augustus 2012, de Europese Dag van de Tuin, in Zürich uitgereikt. Wij vierden het heuglijk feit op ons oogstfeest op 8 september.