Mest besteld, maar wat doe je ermee?

De vruchtbaarheid van je grond wordt verhoogd door het gebruik van dierlijke mest. Maar de mate van het verhogen van deze vruchtbaarheid ligt er erg aan wát je met de mest doet als je het naar je tuin hebt gekruid. Mest rijden we in het najaar, op een tijdstip dat het bodemleven tot rust komt. Wanneer je nu de mest in hoopjes op je tuin legt of over je tuin verspreid en onderwerkt heb je een groot verlies aan organische stof door uitspoeling, Dit kan je voorkomen door de mest in de winter op een grote hoop te bewaren die je afdekt met stro, hooi, afgemaaid gras of plastiek.

In het voorjaar kan de verse stalmest verwerkt worden in de composthoop of rechtstreeks op het land lichtjes ondergewerkt worden. Niet alle planten zijn in staat voedingsmiddelen te halen uit verse mest, dan is toevoer af te raden. Alleen kolen en komkommerachtige, (zoals: pompoen, courgette, patisson, augurk, komkommer, meloen) kunnen tegen verse mest. De bedden waar je deze gewassen gaat verbouwen geef je dus een deel van je verse mest. Andere planten kunnen alleen voedingsstoffen opnemen uit goed verteerde stalmest, of compost. Deze planten geef je de compost van de hoop die je het jaar daarvoor hebt opgebouwd. De mest die nu overblijft laat je in een afgedekte hoop liggen en gebruik je wanneer je een composthoop gaat opbouwen. 

Hoe zet je een composthoop op.

Terug