Tags: leden

Nieuw in het bestuur

April 2020 Samenstelling bestuur De statuten beperken de zittingsduur van een bestuurslid en daarom moeten Paul en Ellen nu het bestuur verlaten. Al eerder  zijn Lara en Renate benoemd en in het bestuur is...

De tuin van…

In de serie ‘de tuin…’ van belichten we telkens een andere tuin. Deze serie zijn we gestart in onze papieren Nieuwsbrief ‘In der Minne’, maar op deze site zijn nu te lezen: de tuin...