De Vereniging

Locaties

De tuinen van Tuinvereniging Abstede zijn verspreid over drie locaties die aangeduid worden als:
– Minstroom Noord
– Minstroom Zuid
– Het Stroesterrein

Klik hier voor meer informatie over de locatie en bereikbaarheid van onze tuin.

De beginjaren van de vereniging
Klik hier voor de herinneringen van Tom van Impelen over de beginjaren van onze tuinvereniging.

Het Bestuur
Het verenigingsbestuur bestaat uit:
– Voorzitter: Renate Spruijt
– Secretaris: Lara van den Bosch
– Penningmeester: Alet Wijga
Else Jongsma

We hebben een bloeiend verenigingsleven. Naast het bestuur zijn er werkgroepen en commissies, zoals de groep ‘Beheer en onderhoud’, de commissie “Biodiversiteit“, de Compostgroep en de Tuinschouwcommissie. Leden zorgen verder voor gezamenlijk inkoop van zaai- en pootgoed en mest, voor het onderhoud van de (fruit)bomen, en organiseren de nieuwjaarsborrel en het oogstfeest.

Lid worden
Mensen die wonen in de postcodegebieden 3581, 3582, 3583, 3511, 3512 komen in principe in aanmerking voor lidmaatschap van de vereniging. Helaas heeft het bestuur echter moeten besluiten om de wachtlijst voor nieuwe leden te sluiten. Er staan nu meer dan 120 mensen op de wachtlijst en er komen maar 2 of 3 tuinen per jaar vrij. De wachttijd voor een tuin loopt nu tegen de 20 jaar.

Kijk of andere verenigingen nog plaats hebben of klop bij buurttuinen aan of je mee kunt doen; wordt vrijwilliger bij de tuinen van Utrecht Natuurlijk https://www.utrechtnatuurlijk.nl/ of kijk op BuurtNatuur030 voor groene initiatieven bij je in de buurt.

Voor leden
Het bestuur organiseert twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Alle tuinders, mede-tuinders en hulp-tuinders zijn welkom om in de ALV mee te praten over het beleid van de Vereniging. Stemmen is voorbehouden aan de leden.

De vereniging organiseert 5x per jaar een klussendag. Op deze dagen onderhouden we gezamenlijk ons ons verenigingshuisje “De Gladiool” en het terrein: de paden, de hagen, de natuurtuinen voor de Gladiool en langs de Minstroom, de takkenrillen en de boomgaard. Ook springen we soms bij als een lid een onderhoudsklus op de tuin heeft die te groot is om alleen aan te pakken. Heerlijk om zo actief samen bezig te zijn.

Leden: Klik hier voor de Tuinkalender 2024.