Tags: mest

Panorama Mestdag

Voor de jaarlijkse Mestdag op 20 november hadden we vooraf het kruiwagenpark gecheckt, een schema voor de mest-uitgifte gemaakt, de buurt geïnformeerd en de gemeente gevraagd de paal weg te halen. Dit jaar was...

De mestkar komt op 20 november

Beste tuinders, Ook dit jaar komt de boer weer met zijn mestkar om ons van verse koemest te voorzien. Dit gaat gebeuren op zaterdag 20 november 2021 Er zullen waarschijnlijk 2 ladingen mest gereden...

Stalmest

De boer komt ook dit jaar weer met zijn mestkar om ons van verse koe- en paardenmest te voorzien en wel op zaterdag 21 november 2021. Hij levert waarschijnlijk twee ladingen, één rond 9.30 en...

Gemeenschappelijke inkoop

Tuindersvereniging Abstede koopt regelmatig gemeenschappelijke goederen in die je op je eigen tuin kunt gebruiken. Door samen in te kopen kunnen we kosten drukken en voor sommige zaken is het gemakkelijker om die samen...