Bloeiende Minoever

De nieuwe beschoeiing vanaf de Piet Heinbrug richting Rembrandkade – 8 juni 2019

Nadat vorige zomer de beschoeiing langs de Minstroom is verstevigd, lijkt de oevervegetatie zich redelijk te hebben hersteld. Een paar jaar geleden leek het er nog op dat het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden groot onderhoud zou gaan uitvoeren. Daarvoor zouden mogelijkerwijs de wilgen voor een groot deel worden gekapt. Dat de werkzaamheden beperkt konden blijven tot het vervangen van kapotte en weggerotte paaltjes, was dan ook een opluchting. Helaas heeft de beek daar waar die langs de Zonstraat loopt een tamelijke harde beschoeiing gekregen.

Al deze werkzaamheden zijn de aanleiding geweest om samen met de Groengroep Zonstraat te kijken of we een natuurlijke begroeiing langs de oever kunnen herstellen en versterken. Daarvoor hebben we contact gezocht met Lies König (Natuurlijk Wijs Advies) en Ben Nijssen (Vergroening Singel Utrecht), vanwege hun specifieke kennis over natuurlijke oevers.

Dit heeft geleid tot een uitgebreid plan, waarin bijvoorbeeld bij de Piet-Heinbrug een ‘fauna-uittreedplek’ komt. Op een drijvende plank kunnen watervogels even op het droge. Tussen plank en kademuur komen waterplanten op een verstevigde kokosmat. Daarnaast willen we zo’n 2.000 oeverplanten kopen die een plaats krijgen voor de boerderij op de zuidoever aan de Zonstraat, aan de oever bij het Stroesterein en langs het ‘wilgenpad’. Op de aankooplijst staan onder meer Kattenstaart, Moerasspirea, Moerasandoorn, Valeriaan, Koninginnekruid, Grote wederik, Gele waterkers, Adderwortel en aantal varens.

De Valeriaan komt bijna in bloei in de Minne-oevertuin 8 juni 2019

Behalve dat de bloeiende planten de oever een nog boeiender gezicht geven, is de verwachting natuurlijk dat ze nog meer insecten trekken, wat vervolgens ook weer tot nog meer vogels kan leiden.

Moerasspirea
Adderwortel
Moerasandoorn
Koninginnekruid

Het plan ligt nu bij het Initiatievenfonds van de gemeente. Wanneer dat geld toezegt, kunnen we in het najaar gaan planten. Zo gauw daarvoor een datum is geprikt horen jullie dat en we hopen natuurlijk dat jullie dan mee helpen.

Kees Bals

Over dit project staat een nieuwer bericht op deze site: Plantdag aan de Minoever

Dit vind je misschien ook leuk...