Minstroom klaar voor een nieuwe bloeiperiode

Minstroom ter hoogte Tuindersvereniging
Kratten vol planten zijn uitgeplant

Zo’n 25 mensen plantten op zaterdag 2 november waterplanten langs de oever van de Minstroom, zowel langs het ‘wilgenpad’ als bij het Stroesterrein. Deelnemers waren leden van onze vereniging, van de Groengroep Zonstraat/Minstroom en overige buurtbewoners. Lies König (Bureau Natuurlijk Wijs) had een ingenieus beplantingsplan gemaakt waarbij er enerzijds vanaf het voorjaar tot aan het eind van de zomer planten in bloei staan en er anderzijds een afwisseling is tussen de verschillende stukken oever. Zo staat er op één stuk dotterbloem, gele lis, moerasspirea en grote egelskop en iets verderop zwarte zegge, adderwortel, grote kattenstaart, valeriaan en moerasandoorn. Bij het Stroesterrein staan er dan weer onder meer verschillende varens onder de bessenstruiken. Op een later moment zijn er ook nog planten gezet voor de oude boerderij naast het Stroesterrein.

Deze plantactie is een initiatief van het Platform Abstede, en in het bijzonder van leden van de Groengroep en van onze Commissie Natuurlijk Tuinieren. De vernieuwing van de beschoeiing langs de Minstroom in de zomer van 2018 was een goede aanleiding om een meer natuurlijke begroeiing tot stand te brengen. Op het stuk langs de Zonstraat is de beschoeiing grotendeels verhard tot een soort kademuur. In oktober al hebben we daar – bij de Piet Heinbrug – twee fauna-uittreedplekken neergelegd, die Ben Nijssen (Vergroening Singel) en Lies König in elkaar hadden gezet. Watervogels kunnen het water uit op twee balken waarlangs waterplanten in bamboematten groeien.

Deze hele actie is gefinancierd met een subsidie uit het gemeentelijk Initiatievenfonds.
Nu is het afwachten hoe goed de planten zullen aanslaan. Met een beetje geluk trekken ze komend jaar nog meer vlinders, bijen, hommels, waterjuffers en andere insecten naar de Minoever.

Kees Bals

Dit vind je misschien ook interessant...