Meer over de bodem lezen…

Als je wat meer de diepte in wilt met kennis vergaren dan kun je hier gaan dwalen. Want er is al heel veel onderzocht en geschreven over moestuinen, biologisch tuinieren, zorgen voor je bodem e.d. Hieronder zijn wat link-jes die je brengen naar websites waar deze kennis te vinden is.

Bodem

Bodemvriendelijk eten. Gaat over de relatie tussen menselijke en bodem voeding.  Goed Bodem Beheer

Bodemleven. Wat is het belang van een goede bodem, wat zit er allemaal in de bodem. Bodemleven

Bodemkwaliteit wordt beschouwd als het geïntegreerde geheel van biologische, chemische en fysische eigenschappen en processen in een bodem. Biologische bodemkwaliteit komt grotendeels neer op functionele agrobiodiversiteit. De algemeen geldende hypothese is dat een gezonde bodem een hoge functionele agrobiodiversiteit heeft. Verlies aan agrobiodiversiteit vormt een bedreiging voor veel functies van de bodem zoals gewasproductie, vorming van bodemstructuur, nutriëntenlevering en waterhuishouding.

Een kwart van de biodiversiteit op aarde bevindt zich in de bodem. In een theelepel vruchtbare grond bevinden zich méér organismen dan dat er mensen op aarde zijn.

Alle organismen in de bodem zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden. Die onderlinge samenhang heet een voedselweb. Net als boven de grond is het onder de grond een kwestie van eten of gegeten worden. Grofweg heeft het bodemvoedselweb een trapsgewijze opbouw.

Lees ook: Op de tuin heb je geen afval

Dit vind je misschien ook interessant...