Open en gastvrij naar de buurt

Buurtbewoners wisten ons deze zomer (2022) goed te vinden op onze open dagen. Er werden aardig wat bakjes koffie geschonken bij de Gladjool en oude herinneringen aan bewoners van de Abstederdijk werden opgehaald. Een groot succes voor ons als onderdeel van de buurt Abstede.

Open middagen gaan al leven voor buurtbewoners

Dit jaar (2022) zijn er zes open middagen georganiseerd op de tuin. Met succes. Er kwamen heel wat bezoekers op af. Hun reacties waren positief. Voor de tuinders die actief waren op de open dagen werden het gezellige uurtjes.

Waardevol

Waarom open middagen op ons complex? Met de open middagen willen we ons mooie en waardevolle tuin gebied delen met buurtbewoners en belangstellenden, om meer mensen te laten genieten van dit gebied.

Borden

Na de ALV begin dit jaar werd een commissie bestaande uit Bernadette, Else en Len in het leven geroepen die plannen maakte. Naast de open middagen is de commissie bezig met het plaatsen van borden voor passerende wandelaars waarop te lezen staat over het complex en onze activiteiten.

Evaluatie

Op de ALV in oktober presenteerde Else onze bevindingen over de open middagen. Per middag (van 2 tot 5) kwamen er gemiddeld 15 bezoekers. Open middagen die gelijk vielen met andere evenementen in de buurt, zoals Groen moet je Doen en Markt op de Hoek, trokken meer bezoekers. De meeste bezoekers wilden gewoon even rondkijken. Anderen vroegen om een kleine rondleiding of schoven aan voor een kopje koffie of thee. Bij een aantal direct omwonenden gingen deze middagen al leven: de eerste zondag van de zomermaand een wandeling en een kopje koffie op de tuinen.

Gastvrij

Op elke middag waren er vier tuinders aanwezig, twee op het noord- en twee op het zuidterrein. De tuinders gingen gewoon op hun tuin aan het werk, en één tuinder ontving bezoekers bij de Gladjool met koffie en thee.

Publiciteit

De ALV toonde zich enthousiast over de open middagen en wilde graag een vervolg. Plan is komend jaar meer publiciteit te zoeken zodat meer mensen hun weg vinden naar het terrein. We vragen aan alle leden om een keer of vaker mee te draaien op een open middag, die elke eerste zondag van de maand is van mei tot en met oktober.

Len Kleijburg

Dit vind je misschien ook interessant...